Voorwaarden          Klachten                  

Dit is de disclaimer van de website van Trebla Services, gevestigd te Westervoort. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Trebla Services spant er zich voor in de inhoud van deze website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Trebla Services verschaft de inhoud van deze website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.  

Trebla Services is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.  

Trebla Services mag deze website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beŽindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. En is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beŽindiging.

Behoudens deze disclaimer, is Trebla Services niet verantwoordelijk voor kenbaar aan deze website gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van deze website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

Voor meer informatie kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen.

Trebla Services    Dr. Schaepmanstraat 2    6931 DN Westervoort    e-mail: hello@vanderbilt.eu    mobiel: 06 123 1357 0    KvKnr.: 52 322 726

© Trebla Services 2020