Wat is infrarood
Infrarood is een vorm van energie en maakt deel uit van het elektromagnetisch spectrum. Ons licht maakt ook deel uit van het spectrum andere voorbeelden zijn radio en röntgenstraling. Infrarood lijkt in verschillende opzicht op ons licht Alleen we kunnen het niet zien. In de thermografie zetten we de infrarode energie zo om dat we het wel kunnen zien.

Infrarood 0.75 - 1000µm

 

Golflengte indeling van de camera's voor thermografie

korte golf 2 - 5 µm

lange golf 8-14 µm

Eerste en tweede thermische band

In het zichtbare licht, visuele spectrum, zien we dingen omdat er wordt gereflecteerd. We zien kleuren omdat er gereflecteerd wordt met een bepaalde frequentie. We zien wit als alle golflengtes worden gereflecteerd. Zwart zien we als alle golflengtes worden geabsorbeerd.

Het zichtbare licht is vergelijkbaar met infrarood. Bij beiden heb je emissie en reflectie (spiegeling).Veel objecten die ondoorschijnend zijn in het visuele spectrum, zijn dit ook in het infrarode deel. Objecten die spiegelend zijn in het visuele deel, zijn veelal ook spiegelend in het infrarode deel van het spectrum.

Er moet altijd rekening worden gehouden met de totale infrarood energie, afkomstig van het object.

Wanneer een voorwerp straling ontvangt, zal een percentage van die energie worden geabsorbeerd (A) in het oppervlak, er zal straling worden gereflecteerd (R) en in sommige gevallen zal de straling door het object heen stralen, transmissie (T)

Thermodynamica: er gaat geen energie verloren dus A+R+T=100%

Kirchoff bepaald dat vermogen om energie te absorberen gelijk is aan het vermogen om energie uit zenden.

Totale radiatie=

E+R+T

De meeste objecten emiteren niet 100% van de infrarood energie, maar slechts een deel hiervan. Dit deel heet emissiviteit, de verhouding van de totale energie die door bepaalde oppervlakte bij een bepaalde temperatuur wordt uitgestraald vergeleken met een blackbody. 

Vochtige aarde zal een emissiegraad hebben van 0.95 (=95%).

Aluminium folie 0.04 (=4%).

De emissiegraden uit de tabellen zijn prima te gebruiken als algemene indicatie. Bij een kwantitatief thermografisch onderzoek ( absolute waardes zijn gevraagd) zal Trebla Services altijd de emissiewaardes van het te onderzoeken object zelf vaststellen om de nauwkeurigheid van het thermografisch onderzoek te waarborgen.

Emissietabel

Voor meer informatie kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen.

Trebla Services    Dr. Schaepmanstraat 2    6931 DN Westervoort    e-mail: hello@vanderbilt.eu    mobiel: 06 123 1357 0    KvK nr.: 52 322 726

© Trebla Services 2020